Op het dak van de Shri Vishnu-school liggen nu 309 zonnepanelen
Gepubliceerd: 13 januari 2021

2020 hét duurzaamheidsjaar voor de Shri Vishnu-school

De Shri Vishnu basisschool in de Schilderswijk in Den Haag was in 1988 is de eerste hindoeïstische school ooit in Nederland. Inmiddels komen er ruim 450 leerlingen en heeft Stichting Hindoe onderwijs Nederland ook scholen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Almere. Op het dak van de Shri Vishnu School school liggen 309 zonnepanelen, waaraan het Klimaatfonds financieel heeft bijgedragen. Samen goed voor 78.000 kWh zonnestroom per jaar en 420 ton CO₂-reductie na 12 jaar

Bestuursvoorzitter Rajesh Ramnewash stelde al in 2018 voor om 2020 als hét duurzaamheidsjaar voor de school te maken. Karel de Koning, staffunctionaris Bestuur, vertelt: ‘We zijn al 2018 begonnen met het in gang zetten van activiteiten vanuit het duurzaamheidsstreven. Aandacht voor de wereld om je heen is geworteld in het Hindoeïsme en komt terug in onze onderwijsfilosofie. Dit grootschalige zonnepanelenproject is een zichtbare uiting daarvan.’

Hoe realiseer je een project van 309 zonnepanelen? 

Karel vertelt: ‘Wij hebben externe hulp ingeroepen om onze schoolgebouwen te verduurzamen. Het resultaat: als eerste Haagsche school hebben we een prachtig traject in gang gezet met een zonnestroominstallatie, LED verlichting en een bewustwordingsprogramma voor de leerlingen. Om dit geheel te kunnen dragen is er een lening bij het Nationaal Energiebespaarfonds (nu het Warmtefonds) verkregen. Inmiddels wekken we onze eigen stroom op en verbruiken we aanzienlijk minder. Pas na een jaar kan de balans opgemaakt worden maar de nota voor elektriciteit is nog maar een fractie in vergelijking met vorig jaar. Geld dat we in ons onderwijs kunnen investeren.’

“Earth provides enough to satisfy every man’s needs, but not every man’s greed.”

De mensen van Slim Opgewekt Scholen, herkende de uitdagingen en drempels die de Shri Vishnu School voorzag op weg naar realisatie van hun duurzame ambitie en heeft de school hierin begeleid. Van technische engineering via subsidieaanvraag en financiering tot en met projectleiding op de realisatie en technische keuring bij oplevering.  Nadat de installatie is voltooid zijn de kinderen bekendgemaakt met duurzame energie door een educatief programma in de vorm van het Wattson’s Lab

Binnen het educatief programma krijgen alle leerlingen van de school de inzichten aangereikt dat er duurzame keuzes te maken zijn op het gebied van afval, duurzame energie, water, voedsel en mobiliteit en dat deze keuzes ook nog heel leuk zijn. Het deze ondersteuning geeft de school invulling aan de opdracht om de kinderen van nu op te leiden tot verantwoordelijke burgers van de toekomst.

Karel licht enthousiast toe: ‘In de klas hebben de leerlingen de EduCube, een soort dobbelsteen, waarmee het juiste licht en de juiste sfeer ontstaat. Zo is er een stand waarbij de kinderen creatief kunnen zijn, zich kunnen concentreren, of bijvoorbeeld zich beter kunnen ontspannen.’

‘De leerlingen leren ook te begrijpen wat we aan energie op school hebben geproduceerd. De energieproductie wordt op het infoscherm bij de ingang van de school getoond. He wordt weergegeven in voor kinderen te begrijpen eenheden: uren badminton, kilometers fietsen, voetballen, uren gamen of het energie verbruik van een aantal huizen.

Wat was de rol van het Klimaatfonds? 

‘Een deel van de financiering van het traject leunt op het verkrijgen van de een subsidie van het Klimaatfonds. We zijn ook heel blij dat Fonds1818 de bijdrage van het Klimaatfonds heeft verdubbeld. Ook hebben we gebruik gemaakt van de SDE+ regeling van de Rijksoverheid en de financiering via het Warmtefonds.

Kun je al vertellen hoeveel geld je hebt bespaard? 

‘’De school heeft tot op heden ruim 1000 euro per maand bespaard op de energiekosten. De elektriciteit gaat op aan verlichting, digiborden, computers; alles behalve de verwarming. Ik ben daar natuurlijk ontzettend blij mee, dat is een fantastisch resultaat in 8 maanden. De donkere maanden moeten nog komen. Dus allicht gaat de energienota nog iets omhoog.

De business case leunt wel op het feit dat je als school tegen goede tarieven stroom terug levert aan het net. Dat is bij de Shri Vishnu School circa 70% van wat de panelen produceren. Dus 30% verbruikt de school direct voor eigen behoefte, en daarnaast zijn we een stroomproducent geworden’

Heeft de school nog wensen? 

‘We hebben 3 speerpunten binnen ons duurzaamheidsstreven, energie, afvalreductie en groen-blauwe schoolpleinen. Op het gebied van energie willen we nog naar lager gasverbruik, voor de komende jaren staan afvalreductie en het groen-blauwe schoolpleinen op de planning.’’