Onze partners

Onze projecten realiseren wij mede met behulp van onze partners uit het bedrijfsleven, Fonds 1818, de overheid en regionale fondsen.

11-Sanne-ten-Bokkel-Huinink-Fonds-1818

Het Klimaatfonds is voor ons een prachtig voorbeeld van een win-win constructie. Fonds 1818 ondersteunt al jaren de werkwijze van het Klimaatfonds. Daarbij vindt Fonds 1818 het belangrijk dat investeren in CO2-reductie bereikbaar moet zijn voor iedereen. De verdubbelaar van Fonds 1818 voorziet in die behoefte en heeft de afgelopen jaren aangetoond dat met een extra zetje in de rug lokale bewonersinitiatieven en verenigingen voortvarend van start gingen met decentrale energieopwekking. Het succes van het Klimaatfonds Metropoolregio Rotterdam Den Haag is hopelijk de opmaat naar nog vele nieuwe Klimaatfondsen in het land.

Sanne ten Bokkel Huinink – Directeur Fonds 1818

Gemeente Den Haag 

De gemeente Den Haag heeft de ambitie om een klimaatneutrale organisatie te zijn. Sinds 2009 compenseert de gemeente Den Haag de CO2-uitstoot van de gemeentelijke organisatie via het Klimaatfonds. De compensatiebijdrage van de gemeente Den Haag vormt het grootste deel van het fonds.

Gemeente Den Haag

Gemeente Rotterdam

Het Klimaatfonds biedt in samenwerking met gemeente Rotterdam Rotterdamse verenigingen en organisaties een financiële bijdrage voor zonnepanelenprojecten. Met als doel 4500 nieuwe zonnepanelen op Rotterdamse daken.

Gemeente Den Haag

Fonds1818 

Het Klimaatfonds werkt al vanaf 2010 nauw samen met Fonds 1818. Gezamenlijk worden energiebesparende projecten ondersteund en wordt gekeken naar samenwerkingsmogelijkheden

Green2Live

Green2live is een adviesbureau voor verduurzaming van organisaties. Het bureau biedt advies en projectbegeleiding voor zonnepanelen en groene daken en ondersteunt organisaties bij subsidieaanvragen. Green2Live heeft een aantal organisaties ondersteund die een aanvraag hebben ingediend bij het Klimaatfonds en compenseert ook de CO2-uitstoot van de eigen organisatie via het

Bioodi

Bioodi levert verschillende soorten duurzame en composteerbare verpakkingsmaterialen. Per product is de milieu-impact van de hele productketen inzichtelijk. Voor het product Cup2paper wordt de resterende CO2-uitstoot (8 gram CO2 per beker) gecompenseerd via het Klimaatfonds.

Fokker Terminal

De Fokker Terminal is al jaren bezig om het energiegebruik en de daarmee gepaarde CO2-uitstoot terug te dringen, onder meer door aanleg van 600 zonnepanelen op het dak. De resterende CO2-uitstoot van de evenementenlocatie wordt gecompenseerd via het Klimaatfonds. Fokker Terminal heeft via het Klimaatfonds een bijdrage geleverd aan verduurzaming van Hockeyclub Groen-Geel.

Fokker Terminal

CO2 Bank Utrecht & Zeeuws Klimaatfonds

In 2015 besloten Klimaatfonds Den Haag, het Zeeuws Klimaatfonds en de CO2 Bank Utrecht meer kennis en ervaring uit te wisselen om zo te komen tot een meer uniforme werkwijze op het gebied van nationale CO2– compensatie.

Ook hebben de drie regionale Klimaatfondsen in 2017 samen met andere partijen de Green Deal Pilot Nationale Koolstofmarkt ondertekend. Nationale CO2-compensatie valt buiten het Emissions Trading System (ETS) en heeft in verschillende regio’s in Nederland een andere uitwerking. Daarom streven de betrokken partijen naar een nationaal systeem voor het vaststellen, verhandelen en toepassen van emissiereducties in projecten die niet onder het ETS vallen. Zo kan een substantiële bijdrage wordt geleverd aan het realiseren van klimaatdoelstellingen van Nederland. De ambitie voor de nationale koolstofmarkt is om minimaal 500.000 ton CO2 per jaar te reduceren.

klimaatfonds logo

Duurzaam Den Haag

Stichting Duurzaam Den Haag staat dicht bij bewoners en ondersteunt lokale bewonersinitiatieven. Met Heleen Weening als directeur van beide stichtingen en een overlap in personeel delen we direct onze kennis, ervaring en ons netwerk. Het Klimaatfonds streeft ernaar om meer Haagse bewonersinitiatieven te ondersteunen met financiering voor energiebesparende maatregelen.

klimaatfonds logo

Onze Projecten

Het Klimaatfonds gaat van start in Rotterdam!

Het Klimaatfonds gaat met steun van gemeente Rotterdam van start in Rotterdam. Tot het voorjaar van 2022 kunnen Rotterdamse bewonersorganisaties en maatschappelijke organisaties een financiële bijdrage aanvragen voor zonnepanelenprojecten. Met als doel rond de 4500...

VvE De Achterplaats heeft samen 52 zonnepanelen ingekocht

Moerwijk is weer een stukje duurzamer met dank aan VvE De Achterplaats! Met de hulp van het Klimaatfonds zijn op de daken rondom de achterplaats van de VvE in Moerwijk 52 zonnepanelen geplaatst. De zonnepanelen liggen er nu een paar weken. Initiatiefnemers Kenan Dogan...

Gezamenlijke inkoop van zonnepanelen in het Statenkwartier

In het Statenkwartier steunt de bewonersvereniging Buurtenergie Statenkwartier (BES) iedereen in de wijk die duurzamer en comfortabeler wil wonen. De vereniging geeft energie-adviezen aan bewoners, adviseert bij de aanschaf van warmtepompen, de toepassing van...

Een collectief zonnedak op de Abeel- en Valkenbosschool

De Haagse energiecoöperatie heeft in juli 2020 een eerste collectieve zonnedak afgerond!  Op de daken van de Abeelschool en de Valkenbosschool in de Bomenbuurt in Den Haag liggen nu 240 zonnepanelen. Het Klimaatfonds heeft een financiële bijdrage geleverd van €15,-...

Het Klimaatfonds blijft bewonersinitiatief de Groene Regentes steunen

De Groene Regentes en het Klimaatfonds werken al een langere tijd samen. Het buurtinitiatief uit het Regentesse-Valkenboskwartier zet zich actief in voor een groene en duurzame wijk. In 2020 is alweer ronde 26 van collectieve inkoop van zonnepanelen afgerond. Wim...

Zonnepanelen voor een VvE in Benoordenhout

Stichting Duursaam Benoordenhout is opgericht door bewoners uit de wijk. De stichting richt zich op milieu- en duurzaamheidsbijdragen die relevant zijn voor de wijk, en die bovendien aansluiten bij de gemeentelijke doelstelling tot een klimaatneutrale stad te komen in...

Op het dak van de Shri Vishnu-school liggen nu 309 zonnepanelen

De Shri Vishnu basisschool in de Schilderswijk in Den Haag was in 1988 is de eerste hindoeïstische school ooit in Nederland. Inmiddels komen er ruim 450 leerlingen en heeft Stichting Hindoe onderwijs Nederland ook scholen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Almere. Op...

Een grootschalige zonnepanelenproject in ’t Kleine Hout in Houtwijk

Om een grootschalige zonnepanelenproject in ’t Kleine Hout in Houtwijk te realiseren, sloegen de leden van de bewonersvereniging succesvol de handen ineen. Paul Buijtelaar is voorzitter van de vereniging van bewoners ‘’vvb t Kleine Hout’ en woont er sinds 1985 in een...

Veel nieuwe zonnepanelen op daken in Scheveningen Haven en Scheveningen-Dorp!

Esther Blom, duurzaam ondernemer, woont zo’n 5 jaar in Scheveningen-Dorp. Esther vertelt: ‘Zowel professioneel als thuis met ons gezin ben ik altijd bezig met het maken van bewuste keuzes die bijdragen aan een duurzamere wereld. Zo proberen we de juiste afwegingen te...

284 zonnepanelen gerealiseerd bij Sportaccommodatie HKV/Ons Eibernest

De Sportaccommodatie HKV/Ons Eibernest bevindt zich op de grens van Morgenstond, Moerwijk en Hogeveld. Als ik aankom voor het interview, zie ik overal sporters: in de sporthal, op het grasvelden. Ik word door iedereen vriendelijk begroet en de weg gewezen naar de...

Onze partners