Den Haag

Sinds 2009 heeft het Klimaatfonds in Den Haag 103 energiebesparingsprojecten ondersteund en hiermee 87.000 ton CO2 gecompenseerd.

Ik zoek financiering
Ik wil co2 compenseren

Onze Werkwijze

Het Klimaatfonds compenseert de CO2-uitstoot van de gemeente en Haagse organisaties door te investeren in lokale projecten die aantoonbaar leiden tot een vermindering van CO2-uitstoot. Organisaties berekenen hun CO2-uitstoot en storten € 20,- per ton in het Klimaatfonds. Met dit geld steunt het Klimaatfonds vervolgens lokale energiebesparingsprojecten die aantoonbaar leiden tot CO2 -reductie.

Veel sportclubs, verenigingen en scholen willen energie besparen of schone energie opwekken. Het Klimaatfonds biedt deze ondersteuning (advies of financiering) aan initiatieven die onvoldoende middelen hebben om ze uit te voeren. Daarnaast biedt het Klimaatfonds begeleiding in het proces om duurzamer te worden.

Met als resultaat: energiebesparing, meer schone energie en minder CO2-uitstoot in de stad.

projecten afgerond

ton CO2 gereduceerd

In 4 stappen

naar financiering

Stap 1: check

Lees hier of het project voldoet aan de voorwaarden. 

Stap 2: berekenen

Neem contact op om de CO2 die bespaard gaat worden te berekenen.

Stap 3: aanmelden

Meld je aan via het aanmeldformulier.

Stap 4: financiering

Per ton CO2-reductie draagt het Klimaatfonds maximaal €15,- bij aan jouw project.

Ik zoek financiering voor een energiebesparende maatregel

Meld je aan!

Zoek jij financiering voor een maatregel die energie gaat besparen of waarmee duurzame energie opgewekt kan worden? Misschien kom jij wel in aanmerking voor een bijdrage van het Klimaatfonds! Na goedkeuring van je aanvraag ontvang je advies, ondersteuning en financiering voor het project. Heb je vragen over de aanvraagprocedure, neem dan contact met ons op.

Lees meer over de afgeronde projecten in Den Haag

De volgende stichtingen en verenigingen kunnen een aanvraag indienen:

 • Onderwijs
 • Sportvereniging
 • Culturele instelling
 • Welzijnsinstelling
 • Bewonersorganisatie
 • VvE

Aanvraagformulier financiering

Vul het aanvraagformulier in, stuur het op en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Q

Aanmeldformulier financiële bijdrage

Voorwaarden financiering

 • Het project is van een maatschappelijke organisatie zonder winstoogmerk.
 • Het project wordt uitgevoerd in Den Haag.
 • De maatregelen reduceren minimaal 100 ton CO2 gedurende totale levensduur (maximaal 12 jaar).

 • Bij stapeling van subsidies ontvangen wij graag een overzicht van (lopende) aanvragen.
 • De financiële bijdrage wordt verstrekt na uitvoering van de maatregelen.
 • De aanvraag wordt uiterlijk 3 maanden na uitvoering van de maatregelen ingediend.

Het resultaat

Met jouw lokale project draag je bij aan energiebesparing, meer schone energie en minder CO2-uitstoot in Den Haag.

In 4 stappen

CO2 compenseren

Stap 1: berekenen

Maak inzichtelijk wat de CO2-uitstoot van de organisatie is. We kunnen je hierbij helpen.

Stap 2: aanmelden

Meld je aan via het aanmeldformulier en geef je verbruiken aan ons door.

Stap 3: financieren

Per ton uitgestoten CO2 stort je € 20,- in het fonds.

Compenseren

Stap 4: compenseren

Met dit compensatiegeld steunen wij lokale, energiebesparende initiatieven.

Ik wil CO2-uitstoot compenseren

Lokaal compenseren bij het Klimaatfonds loont!

Er zijn verschillende manieren om CO2-uitstoot te compenseren. Bij het Klimaatfonds investeer je direct in projecten in jouw gemeente. Compenseren met het Klimaatfonds is lokaal, zichtbaar, meetbaar en gecontroleerd!

Lees meer over de afgeronde projecten in Den Haag

Aanvraagformulier CO2-compenseren

Vul het aanvraagformulier in, stuur het op en wij nemen zo snel mogelijk contact met je op!

Q

Ik wil co2 compenseren

Compenseren bij het Klimaatfonds kent veel voordelen

 • Je doet direct iets terug voor de gemeente waar je in gevestigd bent
 • Je ziet meteen waar je geld naartoe gaat.
 • De bijdrage stimuleert duurzame projecten in de regio.
 • Een directe investering in lokale energiebesparende maatregelen.
 • Het stimuleert om duurzame maatregelen te nemen.
 • Er ontstaat een actieve gemeenschap.

Het resultaat

Door de bijdrage aan het Klimaatfonds is de CO2-uitstoot van jouw organisatie via lokale projecten gecompenseerd. Wij maken dit bekend via onze communicatiekanalen en je ontvangt het bordje ‘Klimaatvriendelijke organisatie’. Je kunt de CO2-uitstoot van de hele bedrijfsvoering compenseren, maar je kunt ook de uitstoot van een onderdeel van de organisatie compenseren, bijvoorbeeld energie of mobiliteit.

Het Klimaatfonds gaat van start in Rotterdam!

Het Klimaatfonds gaat met steun van gemeente Rotterdam van start in Rotterdam. Tot het voorjaar van 2022 kunnen Rotterdamse bewonersorganisaties en maatschappelijke organisaties een financiële bijdrage aanvragen voor zonnepanelenprojecten. Met als doel rond de 4500...

VvE De Achterplaats heeft samen 52 zonnepanelen ingekocht

Moerwijk is weer een stukje duurzamer met dank aan VvE De Achterplaats! Met de hulp van het Klimaatfonds zijn op de daken rondom de achterplaats van de VvE in Moerwijk 52 zonnepanelen geplaatst. De zonnepanelen liggen er nu een paar weken. Initiatiefnemers Kenan Dogan...

Gezamenlijke inkoop van zonnepanelen in het Statenkwartier

In het Statenkwartier steunt de bewonersvereniging Buurtenergie Statenkwartier (BES) iedereen in de wijk die duurzamer en comfortabeler wil wonen. De vereniging geeft energie-adviezen aan bewoners, adviseert bij de aanschaf van warmtepompen, de toepassing van...

Een collectief zonnedak op de Abeel- en Valkenbosschool

De Haagse energiecoöperatie heeft in juli 2020 een eerste collectieve zonnedak afgerond!  Op de daken van de Abeelschool en de Valkenbosschool in de Bomenbuurt in Den Haag liggen nu 240 zonnepanelen. Het Klimaatfonds heeft een financiële bijdrage geleverd van €15,-...

Het Klimaatfonds blijft bewonersinitiatief de Groene Regentes steunen

De Groene Regentes en het Klimaatfonds werken al een langere tijd samen. Het buurtinitiatief uit het Regentesse-Valkenboskwartier zet zich actief in voor een groene en duurzame wijk. In 2020 is alweer ronde 26 van collectieve inkoop van zonnepanelen afgerond. Wim...

Zonnepanelen voor een VvE in Benoordenhout

Stichting Duursaam Benoordenhout is opgericht door bewoners uit de wijk. De stichting richt zich op milieu- en duurzaamheidsbijdragen die relevant zijn voor de wijk, en die bovendien aansluiten bij de gemeentelijke doelstelling tot een klimaatneutrale stad te komen in...

Op het dak van de Shri Vishnu-school liggen nu 309 zonnepanelen

De Shri Vishnu basisschool in de Schilderswijk in Den Haag was in 1988 is de eerste hindoeïstische school ooit in Nederland. Inmiddels komen er ruim 450 leerlingen en heeft Stichting Hindoe onderwijs Nederland ook scholen in Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Almere. Op...

Een grootschalige zonnepanelenproject in ’t Kleine Hout in Houtwijk

Om een grootschalige zonnepanelenproject in ’t Kleine Hout in Houtwijk te realiseren, sloegen de leden van de bewonersvereniging succesvol de handen ineen. Paul Buijtelaar is voorzitter van de vereniging van bewoners ‘’vvb t Kleine Hout’ en woont er sinds 1985 in een...

Veel nieuwe zonnepanelen op daken in Scheveningen Haven en Scheveningen-Dorp!

Esther Blom, duurzaam ondernemer, woont zo’n 5 jaar in Scheveningen-Dorp. Esther vertelt: ‘Zowel professioneel als thuis met ons gezin ben ik altijd bezig met het maken van bewuste keuzes die bijdragen aan een duurzamere wereld. Zo proberen we de juiste afwegingen te...

284 zonnepanelen gerealiseerd bij Sportaccommodatie HKV/Ons Eibernest

De Sportaccommodatie HKV/Ons Eibernest bevindt zich op de grens van Morgenstond, Moerwijk en Hogeveld. Als ik aankom voor het interview, zie ik overal sporters: in de sporthal, op het grasvelden. Ik word door iedereen vriendelijk begroet en de weg gewezen naar de...

Onze partners