Zonnepanelen voor een VvE in Benoordenhout
Gepubliceerd: 04 mei 2021

Stichting Duursaam Benoordenhout is opgericht door bewoners uit de wijk. De stichting richt zich op milieu- en duurzaamheidsbijdragen die relevant zijn voor de wijk, en die bovendien aansluiten bij de gemeentelijke doelstelling tot een klimaatneutrale stad te komen in 2040. De stichting heeft een brede doelstelling voor verduurzaming van de wijk.

In Benoordenhout hebben ze al verschillende inkoopacties van zonnepanelen afgerond. In 2020 was er een collectieve inkoop van 451 zonnepanelen, met 34 deelnemers/daken en 683 ton CO2-reductie. Waaronder voor de VvE op de Van Neckstraat. Dit is de ervaring van bewoners Pieter van de Velde.

 

 

Zonnepanelen voor een VvE in Benoordenhout

( tekst eerder gepubliceerd in het wijkblad Benoordenhout )

Vanaf de openbare weg is het niet te zien, maar de huizen behorende tot de VvE Van Neckstraat 89-99 hebben sinds 14 augustus 2020 zonnepanelen op het dak! Toen Pieter van de Velde in 2016 in de Van Neckstraat kwam wonen, is hij aan de slag gegaan met verduurzaming. ‘Ons appartement op de begane grond had al dubbelglas’, vertelt hij. ‘Als eerste heb ik de vloer met TonZon laten isoleren en is er een hybride warmtepomp geplaatst. Met deze maatregelen is ons gasverbruik meer dan gehalveerd. Door de warmtepomp is ons elektriciteitsverbruik wel toegenomen. Het lag daarom voor de hand om de installatie van zonnepanelen te onderzoeken.

Hulp van energiecoaches

Dit hebben we in de VvE besproken en de leden stonden hiervoor open. Verduurzaming en kostenbesparing waren de belangrijkste overwegingen. Het bestuur van de VvE ging het project zonnepanelen trekken. Via een publicatie in het wijkblad kwamen we op het spoor van de energiecoaches van DuurSaam BenoordenHout. In mei 2019 hadden we met hen een verhelderend gesprek. Vanaf het begin wilden we het dak opdelen in zes gelijke segmenten, voor elk appartement één. In de ALV-notulen legden we vast dat de VvE instemde met het gebruik van het gezamenlijke dak voor de zonnepanelen. Het was voor ons voldoende om het op deze manier te regelen. We vonden het niet nodig hiervoor een notaris in te schakelen.

Na overleg binnen de VvE-ALV hebben we bij een drietal bedrijven een offerte aangevraagd en de discussie gevoerd over aantallen panelen ( deelbaar door 6), optimaal gebruik van de ruimte op het pannendak en de kwaliteit van de panelen. Ook de platte daken van de garages, die behoren bij de appartementen op de begane grond, zijn meegenomen. Er bleken 24 zonnepanelen op het dak van het hoofdgebouw te passen en op elke garage 6.

Omgevingsvergunning

We hebben ook een omgevingsvergunning aangevraagd bij de gemeente. Die spitste zich toe op de plaatsing op het garagedak, omdat deze zonnepanelen wel vanaf de openbare weg zichtbaar zouden kunnen zijn. Enfin, na discussie met de ambtenaar van Vergunningen en Toezicht en aanlevering van het legplan met aanzichten en doorsneden, verliep het proces soepen en werd de vergunning verstrekt. De foto’s laten zien hoe weinig zichtbaar alle panelen zijn vanaf de openbare weg.

Financiële bijdrage van het Klimaatfonds

Uiteindelijk liggen er nu 24 panelen op het dak en op iedere garage 6. Een investering met een terugverdientijd van circa 7 jaar. De bekabeling werd eenvoudig door de installateur in de meterkasten opgelost. Er is door het Klimaatfonds een financiële bijdrage gedaan voor de plaatsingskosten.

Verder met verduurzamen

Pieter kijkt met alle VvE-leden tevreden terug op een geslaagd project. Hij is blij dat hij het op een rustige manier heeft aangepast, in regelmatig overleg met de VvE-ALV tijdens een periode van 3 jaar. En de VvE wil nog meer verduurzamen! Pieter denkt nu aan het plaatsen van nieuw isolatieglas in de smalle kozijnen van het complex. Ook hierbij ondersteunt Duursaam Benoordenhout.

Heb jij interesse in een financiële bijdrage van het Klimaatfonds?

Heb jij ook interesse in een financiële bijdrage van het Klimaatfonds? Lees hier meer over het Klimaatfonds in Den Haag en meld je project aan!