284 zonnepanelen gerealiseerd bij Sportaccommodatie HKV/Ons Eibernest
Gepubliceerd: 13 januari 2021
Hoe realiseert de oudste sporthal van Den Haag 284 zonnepanelen?

De Sportaccommodatie HKV/Ons Eibernest bevindt zich op de grens van Morgenstond, Moerwijk en Hogeveld. Als ik aankom voor het interview, zie ik overal sporters: in de sporthal, op het grasvelden. Ik word door iedereen vriendelijk begroet en de weg gewezen naar de kantine.

Edu van Deursen, secretaris Stichting HKV/Ons Eibernest en coördinator van het Trefpunt Morgenstond (een sportief Buurthuis) binnen de sportaccommodatie vertelt trots: ‘Dit is de oudste sporthal van Den Haag. In Escamp zijn we de enige vereniging met een eigen sporthal. Onze accommodatie ademt sportiviteit. Wij willen graag mensen een leven lang binden aan de club. En een gezonde(re) leefstijl is goed voor de mens en haar omgeving. Onze slogan is niet voor niets “Een leven lang sporten bij de Eibers”.

Binnen het Trefpunt Morgenstond maken wijkbewoners kennis met sporten en bewegen alsmede het verkrijgen en behouden van een gezonde leefstijl. Er is volop ruimte voor socializen om sociale cohesie onder de wijkbewoners te vergroten. Het aanbod is vraaggericht. Een gezonde(re) wijk Morgenstond draagt bij aan het hogere doel om Den Haag Zuidwest beter, socialer en veiliger te maken; een multicultureel stadsdeel waar het goed vertoeven is en iedereen meedoet. Naast de sporthal is er een kunstgrasveld, een grasveld,  een beachcourt en sinds kort een special Cruyff Court; de kleine sportcampus aan de Steenwijklaan.’

Samenwerken in de wijk zit de Eibers in het bloed

‘De vereniging biedt naast haar hoofdactiviteit korfbal ook andere sport- en beweegactiviteiten aan. Hiermee kunnen ook mensen zonder een korfbalachtergrond zich gaan thuis voelen op “het nest” Zowel seniorensporters, oudere leden, oud-leden en ouders van jeugdleden, leerlingen van de omringende scholen als buurtbewoners worden hiertoe benaderd.

We hebben in 2014 een eigen duurzame koers bepaald. Een plan werd gemaakt om nieuwe doelgroepen aan de vereniging te binden, waarbij duurzaamheid niet uit het oog werd verloren. En met succes! Inmiddels sporten ruim 130 volwassenen/senioren bij de Eibers. Badminton, DansFit, tafeltennis, lijndans, tennis, peutergym; er gebeurt van alles. Ook  voor mensen met een beperking staat HKV/Ons Eibernest open om mee te kunnen doen. We hebben een enthousiast G-korfbalteam en zijn verkozen tot korfbal-locatie voor de Special Olympics. Ook volleybalvereniging Sovicos maakt veelvuldig gebruik van de sporthal.’

Jong geleerd is oud gedaan

‘Het jeugdtennis werd geïntroduceerd; inmiddels tennissen 30 kinderen op ons kunstgrasveld. Via wijk spektakels komen kinderen uit de wijken Morgenstond en Moerwijk in aanraking met ingrediënten om een gezondere en actievere leefstijl te komen. En via de taallessen voor moeders van leerlingen van basisschool De Wissel bereiken we hen met onze sportactiviteiten, evenals de kinderen van kinderopvang Dion Dak. Iedereen is welkom op ons nest, ongeacht huidskleur, religie of seksuele geaardheid. De consequentie van al deze activiteiten is wel dat we zowel overdag, ’s avonds en in de weekenden operationeel zijn en dus de nodige energie verbruiken.’

In de zomer van 2020 zijn er op het dak van de sporthal 284 zonnepanelen gekomen met dank aan het bestuur van de stichting HKV/Ons Eibernest. Hoe is dit tot stand gebracht?

Edu legt uit: ‘Onze sporthal stamt uit 1964, in 1992 door HKV/Ons Eibernest van de gemeente overgenomen en ondergebracht in Stichting sportaccommodatie HKV/Ons Eibernest.  In plaats van slopen van de oude sporthal naar inzetten voor korfbal en wijkfunctie. De inzet van de 1e duurzame activiteit. Alles was verouderd anno jaren 60 qua bedrading en sanitaire voorzieningen. Zelfs kwik batterijen voor de noodverlichting waren nog aanwezig.  Door inzet van heel veel kundige vrijwilligers is de sporthal destijds geüpgraded naar DE korfbalsporthal binnen de regio Haaglanden, te meer er een kantine direct aansluitend de sporthal werd gerealiseerd. Niet lang daarna  het 1e korfbal kunstgrasveld; kortom een complete sportaccommodatie om de toekomst veilig te stellen.

In 2014 is het plan samen met de afdeling sport en onderwijs gemaakt om een gymzaal binnen de sporthal te creëren als aanvulling op de nieuwbouw van OBS De Wissel, de school direct naast ons. Een energiescan werd meteen uitgevoerd, gezien de hoge kosten aan gas en elektra  van het gebouw voor onder andere  douches,  CV, verlichting, koelapparatuur van de kantines.

Tijdens de verbouwing zijn zo’n 100 TL buizen in de sporthal omgezet naar Led, bewegingsmelders werden geïnstalleerd, vervanging van gasaansluiting van groot naar klein en dat alles omringd door een up-to-date inbraak/brand beveiligingssysteem. Ook zuinigere bediening van douches en toiletten. Sportvoorzieningen en sportvloer werden geactualiseerd alsmede de realisatie van  multifunctionele opslaglocaties voor sportmateriaal voor de diverse gebruikers en een uitbreiding van toeschouwerscapaciteit naar 1000 mensen.’

Duurzame sportaccommodatie

‘In 2014 werd vanuit de gemeente een duurzaamheidsonderzoek gedaan, echter door de complexiteit van de reeds bestaande gebouwen waren de mogelijkheden beperkt. Circulair het water van de douches opvangen en hergebruiken  bleek jammer genoeg niet mogelijk, alleen combinatie van een warmtepomp en zonnepanelen waren de meeste logische oplossingen. We hebben namelijk 1500 m2 dak welke ideaal gelegen is ten opzichte van de zon! In eerste instantie gingen we voor ruim 500 panelen, echter na het AZ-stadion debacle waren constructeurs voorzichter geworden en werden het er uiteindelijk 284. Desalniettemin  hebben nu de meeste zonnepanelen van alle sporthallen in Den Haag, de sportcampus niet meegerekend. Wij lopen voorop op het onlangs gepresenteerd Haags sportakkoord 2020-2022 waarin veel aandacht is voor duurzame sportaccommodaties, best wel bijzonder’, vertelt Edu enthousiast.

‘De sporthal staat in Morgenstond Zuid, een buurt met veel sociale woningbouw. Vele  buurtbewoners zijn geconfronteerd met (multi) problematieken en hebben nu zeker in Coronatijd geen ruimte na te denken over duurzaamheid; laat staan er  bewonersinitiatieven zijn om gezamenlijk duurzaamheid te realiseren. Wij zijn het enige gebouw in de wijk met zonnepanelen. Als je hier dan sport, doe je dat in een duurzame sportaccommodatie en ben je goed bezig voor je zelf. Zowel lichamelijk en geestelijk goed bezig terwijl ook aan de milieu aspecten gedacht wordt. Dat moet een ieder toch een extra goed gevoel geven.

Het dak met zonnepanelen creëert bewustwording rond milieuaspecten door de hele vereniging heen en genereert iets extra’s. In de kantine bijvoorbeeld gebruiken we nu houten lepeltjes en afbreekbare bekertjes. Ook zijn we kritischer geworden op energie slurpende apparaten en wordt de verwarming een tandje lager gezet.’

Hoe is de samenwerking met het Klimaatfonds tot stand gekomen?

‘Nadat we in 2018 hadden besloten om het duurzaamheidsplan uit te voeren, hebben Gerrit Gerretsen (voorzitter), en ik (secretaris) het voortouw genomen bij de verkenning van financiering en technische mogelijkheden. Als zwagers zie je elkaar wat meer dan bestuursleden en tijdens verjaardagsfeestjes met een biertje was er altijd wat  ruimte om ideeën te spuien. Gerrit focust zich op de techniek, ik meer op de financieringen en regelingen.

We wilden bij dit traject graag met bedrijven uit de Haagse regio werken. Hoe prettig is het om meegedaan te hebben om de oudste sporthal van Den Haag te verduurzamen binnen een Haags geelgroene ambiance met de eiber in het clublogo.  Bij de verkenning naar subsidiemogelijkheden kwamen we in eerste instantie uit bij de gemeente Den Haag, Ministerie van VWS en bij het Klimaatfonds. Na een prettig gesprek met Lennart van der Linde (Klimaatfonds) konden we meteen de juiste richting vinden in de realisatie van het project.’

Was het een grote investering om panelen te installeren?

‘Ja, 125.000 euro is voor ons een enorm grote investering. We zijn dan ook erg blij met de steun van Klimaatfonds, Fonds 1818, de gemeente Den Haag Sport, de regeling ‘stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties van het ministerie van VWS en de SDE-subsidie.’

Kun je vertellen hoeveel geld de vereniging al heeft bespaard?

‘Dat is nu nog niet te zeggen. We hebben natuurlijk door Corona behoorlijke vertraging opgelopen bij het laten aanleggen van de panelen. De aansluiting van de kabel aan het trafohuisje midden in de corona periode met vele thuiswerkers was toen geen optie, immers de stroom moest voor een deel van de wijk er tijdelijk van af. We begonnen eerst op 1/3  van de capaciteit van de zonnepanelen waarna de gehele installatie in juli jl. operationeel werd opgeleverd. Tijdens de lockdown werd veel elektrische apparatuur in de accommodatie uitgezet.  Niet de meest ideale situatie om verbruik en rendement goed te kunnen beoordelen.

Iedereen heeft enorm ons geholpen, de installateurs van de panelen & omvormers, installateurs van de diverse meters, elektrische aansluitingen alsmede bekabeling enz. De energiewereld was en is voor ons als vrijwilligers een nogal ondoorzichtige en complexe materie. Voor de controle, monitoring en onderhandeling rondom de prijs voor stroom gebruik /  levering hebben wij een bedrijf ingeschakeld. Alle partijen hebben zich extra ingezet voor dit mooie resultaat en wij genieten van groen(gele) stroom. Dank aan de firma’s Solar NRG, Kuyvenhoven Elektrotechniek, netbeheerder Stedin en NIFE energieadvies en uiteraard de vrijwilligers welke op de achtergrond hand en spandiensten hebben verleend.

Binnenkort komt er een koppeling met onze website https://www.haagskorfbal.nl/  zodat iedereen de hoeveelheid opgewekte energie kan volgen en een stimulans is om dit thuis ook te gaan doen.’

Wat zijn jullie wensen voor de toekomst?

‘We doen onderzoek naar de aanschaf één of meerdere warmtepompen om ook het gasverbruik flink te reduceren; bij voorkeur van het gas af. De kinderziektes zijn inmiddels wel uit deze  technologie. We hopen de aanschaf volgend jaar te kunnen realiseren wederom met hulp van onder andere het Klimaatfonds en Fonds1818. Ook zijn er nog mogelijkheden en wensen rond zuiniger waterverbruik. We hebben dus nog wel wat stappen te nemen.’

Heb jij interesse in een financiële bijdrage van het Klimaatfonds?

Heb jij ook interesse in een financiële bijdrage van het Klimaatfonds? Lees hier meer over het Klimaatfonds in Den Haag en meld je project aan!