Veel nieuwe zonnepanelen op daken in Scheveningen Haven en Scheveningen-Dorp!
Gepubliceerd: 13 januari 2021
Hoe realiseert Scheveningen een project van 215 zonnepanelen?

Esther Blom, duurzaam ondernemer, woont zo’n 5 jaar in Scheveningen-Dorp. Esther vertelt: ‘Zowel professioneel als thuis met ons gezin ben ik altijd bezig met het maken van bewuste keuzes die bijdragen aan een duurzamere wereld. Zo proberen we de juiste afwegingen te maken op het gebied van energie, water, afval en groen. Vanuit duurzaamheidsoverweging zijn zonnepanelen een heel slimme investering die zich ook nog eens snel terugverdient, dus hier zijn we mee aan de slag gegaan.’

Sinds zomer 2019 zijn er in Scheveningen Haven en Scheveningen-Dorp veel zonnepanelen op de daken bijgekomen met dank aan jouw stimuleringsinitiatief. Hoe is dit tot stand gebracht?

‘Er zijn in totaal 215 panelen in Scheveningen bijgekomen via de buurtactie voor zonnepanelen die ik gestart ben. Toen wij in 2019 voor onszelf alles grondig uit hadden gezocht voor het plaatsen van de panelen, besloten we dit te delen met mensen in ons netwerk. Zonnepanelen plaats je voor een lange periode, dus je wilt zeker weten welke panelen het beste bij jouw huis en omgeving passen. Daarom hebben we gekeken naar de verschillen in specificaties, de bevestiging etc. Bij ons in Scheveningen hebben we te maken met harde wind, dus de panelen moeten erg goed bevestigd worden.’

Hoe is de samenwerking met het Klimaatfonds tot stand gekomen?

‘Ik werd geattendeerd op het bestaan en de mogelijkheden van het Klimaatfonds. Er wordt een minimale drempel van ongeveer 60 panelen voor toekenning van financiering gehanteerd, dus toen heb ik hiervoor een buurtactie gestart.

Zo heb ik de informatie over de buurtactie onder andere via bestuurslid Hans Grijzen en energiecoach Christine van der Ven met het netwerk van Wijk Overleg Scheveningen-Dorp en Gasvrij Scheveningen gedeeld. Omdat ik al langer actief ben met duurzaamheidsinitiatieven op Scheveningen, ben ik bekend met deze organisaties. Dat delen werd een enorm succes en resulteerde in 54 geïnteresseerden bewoners met toegang tot het samengestelde informatiepakket.

Van deze grote groep geïnteresseerden hebben 14 huishoudens direct besloten panelen aan te schaffen. Daarnaast hebben via Leo van Dongen en Cor de Jong ook de Bethelkerk, en buurthuis Kommunika meegedaan. Verschillende leveranciers hebben panelen geleverd en geplaatst in de periode van juli 2019 – april 2020, waarvan enkele leveranciers ook korting gaven omdat het een collectieve aanschaf betrof.

Het resultaat is een totaal van 215 zonnepanelen met een opbrengst van gemiddeld 62.000 kWh zonnestroom en 33 ton CO2- reductie per jaar.  Dit komt overeen met de CO2-opname van zo’n 1300 bomen. De aanvraag is in twee deelaanvragen opgesplitst zodat de Bethelkerk en Kommunika de tijd hadden om het constructieve voorbereidende werk uit te laten voeren.’’

Wat was de rol van Wijk Overleg Scheveningen-Dorp en Gasvrij Scheveningen?

‘De verdubbeling van Fonds1818 werd mogelijk gemaakt indien financiering door een stichting werd aangevraagd. WOS /Gasvrij Scheveningen werden officieel penvoerder en het voorbereidende werk heb ik gedaan. Zo kon de financiering voor beide aanvraagrondes in 2019 en 2020 via hen lopen. ‘

Was het een grote investering om panelen te installeren?

‘Ja zeker. Het is veel geld om in een keer uit te geven maar het vertaalt zich vervolgens wel direct in lagere maandlasten. De investering kwam ook niet voor alle 54 geïnteresseerden op het juiste moment. Verschillende mensen hebben besloten om later alsnog panelen te laten installeren of er voorlopig nog vanaf te zien.’

Kun je vertellen hoeveel geld je zelf al hebt bespaard?

‘We verbruikten voor de aanschaf van de panelen elk jaar rond de  1900 kWh en we hebben op ons dak 2040 kWh geïnstalleerd. We hebben tijdens het eerste jaar met zonnepanelen 2400 kWh opgeleverd waardoor onze energiekosten per maand zijn gedaald van 95 euro naar 33 euro. Mede dankzij de enorme hoeveelheid zonne-uren die we zo dichtbij de kust hebben! Dit kan ik goed en snel terugzien op onze energiemonitor van Smappee. Sinds wij deze gebruiken, hebben we nog wat energiebesparende maatregelen kunnen nemen, bijvoorbeeld de standby van de apparatuur volledig uitschakelen als we deze niet gebruiken.’

Wat zijn je wensen voor de toekomst?

‘Veel mensen besluiten nu alsnog tot de aanschaf van de panelen en deze mensen verwijs ik bij deze graag door naar Hans Grijzen van Gasvrij Scheveningen Gasvrij Scheveningen

Ik blijf mij zelf als duurzaam ondernemer en actieve bewoner sowieso inzetten voor mooie duurzaamheidsinitiatieven.’

Heb jij interesse in een financiële bijdrage van het Klimaatfonds?

Heb jij ook interesse in een financiële bijdrage van het Klimaatfonds? Lees hier meer over het Klimaatfonds in Den Haag en meld je project aan!