Door de adviezen en financiële bijdrage vanuit o.a. het Klimaatfonds heeft HKV/Ons Eibernest 285 zonnepanelen, inclusief de bekabeling en monitoring, kunnen realiseren. Zo is onze sportaccommodatie verder verduurzaamd.

Door leden en relaties actief te betrekken en informeren over de door de installatie opgewekte stroom, is er het draagvlak om ook thuis aan verduurzaming te werken verhoogd.